گره ۸: پراید بخریم یا هیوندای؟

مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۷|موضوعات: گره|

شما چه راه حلی برای برطرف کردن مشکلات صنعت خودروسازی دارید؟

گره ۷: می ترسم حرفی بزنم سرمو بکنن تو گونی!

مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۷|موضوعات: گره|

نظر شما در مورد ابوالمشاغل ها چیه؟

گره ۶: خونه خالی به چه دردی می خوره؟

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۷|موضوعات: گره|

به نظر شما چرا چراغ این خونه ها رو روشن نمی کنن؟

گره ۵: ایرانی هایی که برای امریکا، تفنگ به دست می گیرند!

مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۷|موضوعات: گره|

اگه شما جای اون آقای سوئدی بودین، چی کار می کردین؟

گره ۴: ایرانی ها وطن پرست ترن یا کره ای ها؟

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۷|موضوعات: گره|

اگه شما جای مردم کره بودید، چی کار می کردید؟

گره ۳: مامانم خیلی فضوله!!!

مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۷|موضوعات: گره|

به نظر شما در مورد موضوع این قسمت برنامه، فضولی باید موقوف باشه یا واجب؟!