چیه این فوتبال ۹ – روزی که خدا طرفدار ایران بود!

تیر ۴ام, ۱۳۹۷|موضوعات: چیه این فوتبال|

چیه این فوتبال ۸ – مسی تو چیت کمه از مارادونا؟!

تیر ۳ام, ۱۳۹۷|موضوعات: چیه این فوتبال|

چیه این فوتبال ۷ – مرگ بر داور!

خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۷|موضوعات: چیه این فوتبال|

چیه این فوتبال ۶ – در آغوش جادو

خرداد ۲۸ام, ۱۳۹۷|موضوعات: چیه این فوتبال|

چیه این فوتبال ۵- جی جی! این بهترین پایان بود، باور کن!

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۷|موضوعات: چیه این فوتبال|

چیه این فوتبال ۴- آنها صعود ایران را دوست ندارند

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۷|موضوعات: چیه این فوتبال|